O NAS

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” powstało w 2001 roku z potrzeby wspierania działalności Pałacu Młodzieży. Członkami Stowarzyszenia są rodzice, pracownicy oraz inne osoby którym leży na sercu wysoka jakość oferty z zakresu edukacji kulturalnej.


Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” pozyskuje środki finansowe na działalność statutową poprzez aplikowanie w konkursach ofert ogłaszanych przez podmioty zlecające zadania z zakresu edukacji kulturalnej, wspierania rozwoju artystycznego oraz społecznego dzieci i młodzieży, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.


Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000092424.

 

 

aktualizacja: 2019-06-06