AKTUALNOŚCI

 

 

Oblicza uzależnień

Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami.
Nauczyciele, pedagodzy, rodzice i sami uczniowie potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Wciąż rośnie liczba młodych osób, która sięga po środki uzależniające, w tym dopalacze (nowe narkotyki). Nie mają oni świadomości lub bagatelizują zagrożenie, jakie stoi za wzięciem nieznanego im środka. Często dla „szpanu”, „zabawy”, „nauki” ryzykują zdrowie i życie.
Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska? Czym tak właściwie jest uzależnienie? Czym tak naprawdę są dopalacze? Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia? Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? – m.in. o tym adresaci zadania rozmawiają z prowadzącymi, uczestnicząc jednocześnie w działaniach aktywizujących, podczas których wykorzystane są zróżnicowane formy i metody pracy. Spotkania prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów – pedagogów, psychologów, kuratorów społecznych, pracowników policji, pracowników socjalnych, terapeutów, animatorów społeczności lokalnej, arteterapeutów, teatroterapeutów, profilaktyków i diagnostyków pedagogicznych.
W ramach spotkań realizowane są:
- wykłady pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" oraz „Mózg, uczenie się a środki psychoaktywne/ dopalacze”, prowadzone przez doktora nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu – Marka Jurgowiaka,
- konsultacje indywidualne, prowadzone m.in. przez Pana Doktora lub Krzysztofę Jagła:  profilaktyk, diagnosta, socjoterapeuta, pedagog;
- warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, studentów). Są one dostosowane do wieku
i poziomu wiedzy uczestników. Prowadzą je osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w grupie na temat profilaktyki zdrowia. W swojej pracy wykorzystują liczne metody aktywizujące, pozwalające na kreatywną dyskusję
w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
Program od lat dofinansowywany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.
Eksperci prowadzący warsztaty: Anna Jaworska (warsztatowiec z zakresu profilaktyki, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi, trener mentalny, prelegent w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu ), Magdalena Łuba (kurator, pracownik Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, pedagog),  Natalia Stańko (pracownik Oddziału dziennego psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy, psycholog, pedagog, psychoterapeuta),  Magdalena Talar (pracownik socjalny, wykładowca akademicki, animator społeczności lokalnej, arteterapeutka, teatroterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, trenerka NGO, streetworker), Małgorzata Żołądkiewicz (psycholog, psycholog transportu, trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, inteligencji emocjonalnej i zarządzania emocjami, automotywacji).

Terminy i miejsce realizacji ustalane są podczas rekrutacji, po uzgodnieniu.
W roku 2023 spotkania będą realizowane od 13 marca do 20 grudnia.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania i ustalanie szczegółów dotyczących spotkań:
Krzysztofa Jagła, tel. 52 321 00 81 wew. 315.
(socjoterapeuta, pedagog ze specjalizacją: resocjalizacja, profilaktyka społeczna oraz diagnoza i terapia pedagogiczno-psychologiczna, nauczyciel Wiedzy o Kulturze. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC).

 

Profilaktyka społeczna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, rodziców i uczniów, przedstawiamy ofertę z zakresu profilaktyki społecznej, w tym także sposobów pracy wychowawczej
i terapeutycznej z wykorzystaniem sztuki. Adresatami mogą być zarówno dzieci, młodzież, rodzice, jak i nauczyciele (dla nauczycieli oferujemy szkoleniowe rady pedagogiczne czy też inne szkolenia, warsztaty, wykłady, doradztwo).

więcej informacji

spotkanie 28.02.2023

 

Półkolonie dla dzieci z Ukrainy

2022

 

1    2     3

 

Stowarzyszenie było organizatorem półkolonii dla dzieci uchodźców z Ukrainy w terminie 11-15 lipca 2022 roku. W wypoczynku wzięło udział 30 młodych ludzi w dwóch grupach: artystycznej i sportowej. W programie zapewniliśmy wiele atrakcji, między innymi:
- letni piknik sportowy,
- zajęcia na basenie,
- zajęcia na sali sportowej,
- wyjście do Centrum Zabaw Park 17 (park trampolin),
- zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate,
- zajęcia we Wrotkarni Roller Park,
- zajęcia edukacyjne z bezpieczeństwa w czasie wakacji,
- zajęcia w  Centrum wspinaczkowym „Spider”,
- wyjazd do Gospodarstwa agroturystycznego - Stadniny koni „POLA” w Mochlu,
- gra terenowa po artystycznej dzielnicy Bydgoszczy,
- zajęcia artystyczne,
- plener fotograficzny,
- zajęcia plastyczne,
- balonowe kreacje.

Półkolonie realizowane były dzięki użyczonym przez Pałac Młodzieży salom dydaktycznym, basenowi, sali sportowej i widowiskowej oraz udostepnieniu sprzętu audiowizualnego, technicznego i sportowego.
Całość przedsięwzięcia finansowana była przez fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w ramach dotacji celowej.

Fotorelacja

 

FIPA - Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej

Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej to impreza cykliczna, upowszechniająca gatunek sztuki estradowej – aktorską interpretację piosenki.  Festiwal integruje środowiska muzyczne i teatralne z całej Polski, promuje młode talenty poprzez wyłanianie najbardziej uzdolnionych aktorsko i wokalnie uczestników.
W ramach Festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe, koncert galowy, a także warsztaty wokalne prowadzone przez zaproszonego w danej edycji Festiwalu artysty.
Najważniejszym  wydarzeniem przedsięwzięcia jak organizowany  na scenie Teatru Polskiego lub Kinoteatru Adria - koncert galowy, czyli profesjonalnie wyreżyserowane widowisko muzyczne, w którym udział biorą laureaci przedsięwzięcia, a także tancerze i aktorzy tworzący ruch sceniczny.
Podczas koncertu prezentowany jest również recital honorowego gościa Festiwalu, gwiazdy piosenki aktorskiej, który ukazuje nie tylko perfekcyjne umiejętności wokalno - aktorskie, ale także potrafi zbudować na scenie niezwykłą atmosferę i dostarczyć wielu wzruszeń i emocji.

Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej FIPA

 

BIM - Bydgoskie Impresje Muzyczne

 

39. Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży - Bydgoskie Impresje Muzyczne to festiwal dla dzieci i młodzieży z całego świata, na który składają się koncerty konkursowe i pozakonkursowe w salach i w plenerze, warsztaty różnego typu oraz program rekreacyjno-integracyjny (spotkanie narodowe, basen, sala sportowa, wycieczki po mieście i regionie z przewodnikiem, dyskoteka). Częścią główną BIM jest konkurs, w którym jednym z wymogów jest wykonanie dowolnego utworu polskiego kompozytora, co sprzyja popularyzacji polskiej literatury muzycznej w świecie. Koncerty konkursowe ocenia Rada Artystyczna, do której zapraszani są wybitni specjaliści z kraju i zagranicy.  Ideą festiwalu jest stworzenie warunków i przyjaznej atmosfery dla prezentacji dorobku artystycznego uczestników z różnych obszarów kulturowych, a także integracja młodzieży poprzez wspólne muzykowanie, zabawę i twórczy wypoczynek. W ciągu 38 lat Bydgoszcz odwiedziło ponad 32 000 młodych miłośników muzyki z 39 państw: Anglii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Chin, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Serbii, Singapuru, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch. Odbyło się ponad 680 koncertów w mieście i regionie. Wszystkie koncerty są bezpłatne i stanowią atrakcyjną propozycję o charakterze kulturalnym przede wszystkim dla mieszkańców Bydgoszczy. Przynajmniej 2 koncerty odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - w latach ubiegłych były to miasta: Toruń, Tuchola, Inowrocław, Koronowo, Nakło, Żnin. Ranga festiwalu jest co roku doceniana przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy fundują główne nagrody oraz obejmują patronatem festiwal.
Ostatnie Impresje odbyły się w 2020 roku.

Bydgoskie Impresje Muzyczne

 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

Konkurs Chórów, organizowany pod patronatemMinistra Edukacji Narodowej, to jedna z największych i najbardziej renomowanych imprez dla dziecięcych i młodzieżowych chórów a cappella w Polsce.

Od 1988 roku jego finał  organizowany jest w Bydgoszczy.

Podczas trzydniowego „święta muzyki” młodzi chórzyści prezentują się na deskach Filharmonii Pomorskiej, gdzie odbywają się przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy. Korzystają także z dodatkowych form zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych. Projekt oferuje również działania integrujące jego uczestników.

W trakcie imprezy zorganizowane są także zajęcia warsztatowe dla dyrygentów z całej Polski

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

 

32. AFF-Era Filmowa

Organizowana przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” 32. AFF-Era Filmowa odbywała się w dniach 19-22 września 2017 r. pod hasłem „Przyjaźń”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Polski Komitet ds. UNESCO oraz Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz zostało wyróżnione Bydgoskim Grantem Oświatowym. AFF-Era Filmowa szczyci się także posiadaniem tytułu Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej.
„Przyjaźń” – temat 32. AFF-Ery Filmowej – wybrali młodzi widzowie uczestniczący w poprzedniej edycji imprezy. Tematyka przyjaźni jest bowiem bliska młodzieży i żywotna w kontekście jej społecznej i środowiskowej aktywności, a także procesów dojrzewania emocjonalnego. Co ważne, przyjaźń jest ważnym motywem wielu tekstów kultury obecnych w podstawie programowej. Program przeglądu pozwolił pokazać, iż kategoria przyjaźni ukazywana jest w filmach na wiele różnych sposobów, stwarzając przy tym okazję do poruszenia szeregu istotnych społecznych, obyczajowych i kulturowych kontekstów. Filmy AFF-Ery mówiły bowiem również o uzależnieniach, samotności, rywalizacji, kulturowych przemianach, historii.

Aff-Era Filmowa

 

Moja szkoła - lubię tu być!

Program był realizowany do 2016 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży  zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów  do udziału w projekcie pn. Moja szkoła - lubię tu być! Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w placówce edukacyjnej.
Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie kujawsko-pomorskim, a jego głównym celem jest zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Współpraca 2016-2017

 

OKO NA MUZYKĘ                                        

Bydgoszcz, 29 czerwca – 4 lipca 2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach.

 

Cel: realizacja reportażu o Bydgoskich Impresjach Muzycznych (BIM), a w szczególności o atmosferze festiwalu tworzonej przez jego uczestników – międzynarodową młodzież zafascynowaną muzyką.

Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani reportażem, dziennikarstwem i filmem.

Prowadzący: Marta Kokocińska, Witold Albiński, dr Dominik Wierski.

Ramowy program:
- 29 czerwca – ćwiczenia warsztatowe i tworzenie scenariusza,
- 30 czerwca – 3 lipca – realizacja nagrań w miejscach odbywania się BIM według opracowanego przez grupę harmonogramu,
- 4 lipca – montaż materiału.

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę pedagogiczną, sprzęt oraz wyżywienie dla uczestników.

Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszeń należy dokonywać do 23 czerwca 2017.

Zakwalifikowanie do udziału w warsztatach zobowiązuje do czynnego uczestnictwa w pracy grupy i dostosowania się do jej harmonogramu.

Kontakt: Dominik Wierski, Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”, tel. 523210081, wew. 379,
e-mail: dominik.wierski@palac.bydgoszcz.pl

WYDARZENIE REALIZOWANE PRZY WSPARCIU MIASTA BYDGOSZCZY.

 

aktualizacja: 2023-03-01