AKTUALNOŚCI

FIPA - Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej

Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej to impreza cykliczna, upowszechniająca gatunek sztuki estradowej – aktorską interpretację piosenki.  Festiwal integruje środowiska muzyczne i teatralne z całej Polski, promuje młode talenty poprzez wyłanianie najbardziej uzdolnionych aktorsko i wokalnie uczestników.
W ramach Festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe, koncert galowy, a także warsztaty wokalne prowadzone przez zaproszonego w danej edycji Festiwalu artysty.
Najważniejszym  wydarzeniem przedsięwzięcia jak organizowany  na scenie Teatru Polskiego lub Kinoteatru Adria - koncert galowy, czyli profesjonalnie wyreżyserowane widowisko muzyczne, w którym udział biorą laureaci przedsięwzięcia, a także tancerze i aktorzy tworzący ruch sceniczny.
Podczas koncertu prezentowany jest również recital honorowego gościa Festiwalu, gwiazdy piosenki aktorskiej, który ukazuje nie tylko perfekcyjne umiejętności wokalno - aktorskie, ale także potrafi zbudować na scenie niezwykłą atmosferę i dostarczyć wielu wzruszeń i emocji.

Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej FIPA

 

BIM - Bydgoskie Impresje Muzyczne

39. Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży - Bydgoskie Impresje Muzyczne to festiwal dla dzieci i młodzieży z całego świata, na który składają się koncerty konkursowe i pozakonkursowe w salach i w plenerze, warsztaty różnego typu oraz program rekreacyjno-integracyjny (spotkanie narodowe, basen, sala sportowa, wycieczki po mieście i regionie z przewodnikiem, dyskoteka). Częścią główną BIM jest konkurs, w którym jednym z wymogów jest wykonanie dowolnego utworu polskiego kompozytora, co sprzyja popularyzacji polskiej literatury muzycznej w świecie. Koncerty konkursowe ocenia Rada Artystyczna, do której zapraszani są wybitni specjaliści z kraju i zagranicy.  Ideą festiwalu jest stworzenie warunków i przyjaznej atmosfery dla prezentacji dorobku artystycznego uczestników z różnych obszarów kulturowych, a także integracja młodzieży poprzez wspólne muzykowanie, zabawę i twórczy wypoczynek. W ciągu 38 lat Bydgoszcz odwiedziło ponad 32 000 młodych miłośników muzyki z 39 państw: Anglii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Chin, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Serbii, Singapuru, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch. Odbyło się ponad 680 koncertów w mieście i regionie. Wszystkie koncerty są bezpłatne i stanowią atrakcyjną propozycję o charakterze kulturalnym przede wszystkim dla mieszkańców Bydgoszczy. Przynajmniej 2 koncerty odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - w latach ubiegłych były to miasta: Toruń, Tuchola, Inowrocław, Koronowo, Nakło, Żnin. Ranga festiwalu jest co roku doceniana przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy fundują główne nagrody oraz obejmują patronatem festiwal.
39. Bydgoskie Impresje Muzyczne odbędą się w dniach 30 czerwca - 5 lipca 2016 r.

Bydgoskie Impresje Muzyczne

 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

Konkurs Chórów, organizowany pod patronatemMinistra Edukacji Narodowej, to jedna z największych i najbardziej renomowanych imprez dla dziecięcych i młodzieżowych chórów a cappella w Polsce.

Od 1988 roku jego finał  organizowany jest w Bydgoszczy.

Podczas trzydniowego „święta muzyki” młodzi chórzyści prezentują się na deskach Filharmonii Pomorskiej, gdzie odbywają się przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy. Korzystają także z dodatkowych form zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych. Projekt oferuje również działania integrujące jego uczestników.

W trakcie imprezy zorganizowane są także zajęcia warsztatowe dla dyrygentów z całej Polski

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

 

32. AFF-Era Filmowa

Organizowana przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” 32. AFF-Era Filmowa odbywała się w dniach 19-22 września 2017 r. pod hasłem „Przyjaźń”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Polski Komitet ds. UNESCO oraz Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz zostało wyróżnione Bydgoskim Grantem Oświatowym. AFF-Era Filmowa szczyci się także posiadaniem tytułu Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej.
„Przyjaźń” – temat 32. AFF-Ery Filmowej – wybrali młodzi widzowie uczestniczący w poprzedniej edycji imprezy. Tematyka przyjaźni jest bowiem bliska młodzieży i żywotna w kontekście jej społecznej i środowiskowej aktywności, a także procesów dojrzewania emocjonalnego. Co ważne, przyjaźń jest ważnym motywem wielu tekstów kultury obecnych w podstawie programowej. Program przeglądu pozwolił pokazać, iż kategoria przyjaźni ukazywana jest w filmach na wiele różnych sposobów, stwarzając przy tym okazję do poruszenia szeregu istotnych społecznych, obyczajowych i kulturowych kontekstów. Filmy AFF-Ery mówiły bowiem również o uzależnieniach, samotności, rywalizacji, kulturowych przemianach, historii.

Aff-Era Filmowa

 

Moja szkoła - lubię tu być!

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży  zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów  do udziału w projekcie pn. Moja szkoła - lubię tu być! Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w placówce edukacyjnej.
Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie kujawsko-pomorskim, a jego głównym celem jest zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.
Więcej informacji.

 

Oblicza uzależnień

Program dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami. Służy temu uczestnictwo w działaniach aktywizujących, podczas których wykorzystane są zróżnicowane formy i metody pracy. Działanie odbywa się pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
Zadanie jest adresowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
Cele szczegółowe programu to:
1. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy).
2. Określenie mechanizmów powstawania uzależnień oraz wskazania ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne.
3. Nakreślenie sposobów wyjścia z uzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na temat instytucji i organizacji mogących służyć pomocą.
4. Wykształcenie swoistej odporności na stres jako czynnika sprzyjającego uzależnieniom oraz postawy asertywnej wobec ewentualnych nacisków ze strony otoczenia.
5. Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciami, trudnymi sytuacjami oraz rozwinięcie umiejętności szukania pomocy w sytuacji kryzysowej.
6. Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień jako jednego z elementów sprzyjających odniesieniu sukcesu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
PRZEBIEG SPOTKANIA (czas trwania 9:30 – ok. 12:00):
1/  Wykład tematyczny.
2/ Warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów
z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących, pozwalających na kreatywną dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną
i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom napoje i słodycze.
MIEJSCE SPOTKANIA

Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2, Bydgoszcz.

 

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Gwiazdka z sercem - Koncert BORPA

 

OKO NA MUZYKĘ                                                  

Bydgoszcz, 29 czerwca – 4 lipca 2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach.

 

Cel: realizacja reportażu o Bydgoskich Impresjach Muzycznych (BIM), a w szczególności o atmosferze festiwalu tworzonej przez jego uczestników – międzynarodową młodzież zafascynowaną muzyką.

Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani reportażem, dziennikarstwem i filmem.

Prowadzący: Marta Kokocińska, Witold Albiński, dr Dominik Wierski.

Ramowy program:
- 29 czerwca – ćwiczenia warsztatowe i tworzenie scenariusza,
- 30 czerwca – 3 lipca – realizacja nagrań w miejscach odbywania się BIM według opracowanego przez grupę harmonogramu,
- 4 lipca – montaż materiału.

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę pedagogiczną, sprzęt oraz wyżywienie dla uczestników.

Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszeń należy dokonywać do 23 czerwca 2017.

Zakwalifikowanie do udziału w warsztatach zobowiązuje do czynnego uczestnictwa w pracy grupy i dostosowania się do jej harmonogramu.

Kontakt: Dominik Wierski, Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”, tel. 523210081, wew. 379,
e-mail: dominik.wierski@palac.bydgoszcz.pl

WYDARZENIE REALIZOWANE PRZY WSPARCIU MIASTA BYDGOSZCZY.

 

aktualizacja: 2019-06-06